HFLHeritage of Flying Legends • Heritage of Flying Legends,
  to je sdružení lidí, které dala dohromady láska k létání. Jejich hlavní motto obsahuje již samotná preambule stanov sdružení...


  „Vše co děláme, děláme pro radost z létání “

 • Hlavní činností sdružení je provoz historických dvouplošníků An-2.

 • O sdružení

  Kdo je kdo Partneři HFL Dokumenty ke stažení

  Heritage of Flying Legends jako občanské sdružení působí v České republice od roku 2001, kdy zahájilo činnost pod původním názvem An-2 Veteran Club. Heritage of Flying Legends je společenstvím lidí, kteří nejen zasvětili svůj život létání v tom nejkrásnějším slova smyslu, ale kteří rovněž chovají hlubokou úctu k naší letecké minulosti a snaží se její odkaz zachovat pro budoucí generace. Víme, že životy báječných mužů na létajících strojích, jež nás a naši zemi proslavili například na bojištích 2. světové války nebo v našem poválečném letectvu, nikdo neprodlouží a jejich dny, tak jako každého z nás, jsou pevně odměřeny. Existuje ovšem možnost prodloužit životy jejich strojù a tím zachovat jejich odkaz stále živý. To byla hlavní myšlenka vedoucí k založení občanského sdružení Heritage of Flying Legends, sdružení aviatikù a přátel létání, které vzniklo za účelem propagace českého letectví, provozování historických letounù a pořádání leteckých akcí.

  Z myšlenky vedoucí ke vzniku sdružení vycházejí nelehké cíle...

  •      •    pomáhat lidem a společnostem zabývajícím se opravami, restaurováním a provozováním historické letecké techniky
  •      •    finančně je podporovat a propagovat jejich činnost
  •      •    společnými silami získávat, restaurovat a provozovat další stroje a tím umožnit jejich návrat na oblohu české a československé historie
  •      •    podporovat jednotlivce a organizace podobného zaměření a spolupracovat s nimi
  •      •    navazovat kontakty s podobně zaměřenými organizacemi v zahraničí
  •      •    provozem letounů a jejich předváděním působit osvětu mezi leteckou veřejností, podporovat partnerské aktivity k udržení dalších historických letadel v letuschopném stavu a připomínat tím letecké tradice a pilotní umění našich letců
  •      •    uvádět „ vintage airplanes “organizované sdružením jako součást každého leteckého dne, kde se bude Heritage of Flying Legends podílet jako samostatná programová část, která bude garantovat nejen nádhernou podívanou pro diváky, ale i prezentovat poctivost, myšlenky a cíle sdružení

  Pro naplňování svých cílů sdružení Heritage of Flying Legends vykonává tyto činnosti:

  •    • získává sponzory a finanční pomoc pro sdružení a pro všechny organizace v nìm začleněné
  •    • poskytuje podporu v zajištění reklamních a prezentačních materiálů členů sdružení
  •    • zajišuje letové ukázky při leteckých dnech na celém území České republiky i v zahraničí
  •    • připravuje a realizuje projekty rekonstrukcí historických letounů
  •    • zajišťuje a realizuje letecké akce

  Heritage of Flying Legends má své sídlo v Náchodě v prostorách svého významného partnera - společnosti INTEGRAF, která sdružení poskytuje významnou podporu při zajišování veškerých organizačních i administrativních činností.

  Domovskou letovou základnou sdružení je letiště Hradec Králové, kde má Heritage of Flying Legends své technické a klubové zázemí v hangáru č. 165 společnosti ORBIS AVIA, která sdružení HFL podporuje i po stránce zajišťování technických a servisních činností při údržbě letecké techniky.

 • Kdo je kdo ?

  Činnost sdružení Heritage of Flying Legends, jeho organizaci, nezbytnou administrativu a vlastní provoz zajišují v rámci svých práv a povinností činovníci sdružení jmenovaní z řad členů sdružení.

  President sdružení       Jiří Vysoký

  Určuje strategii sdružení, činnost sdružení řídí a prezentuje jej na veřejnosti. Jedná se sponzory, příznivci a partnery a jménem sdružení uzavírá smlouvy, svolává valné hromady a připravuje výroční zasedání.

  Šéfpilot       Milan Horvát

  Vede letovou dokumentaci letounù, doporučuje výběr pilotù a provádí výcvik pilotních žáků, vybírá posádky na letové akce, zodpovídá za letovou přípravu a bezpečné provedení letů. Komunikuje s leteckými orgány a institucemi v oblasti zajištění letového provozu sdružení, jedná se sponzory, pøíznivci a partnery.

  Technik       

  Vede technickou dokumentaci letounů a zodpovídá za jejich technický stav a letuschopnost, zajišuje technické prohlídky letounù a jejich částí. Doporučuje technické úpravy letounů. Řídí a školí mechaniky, kontroluje práci mechanikùů Komunikuje se sponzory, pøíznivci a partnery sdružení.

  Tajemník       Otto Mach

  Zajišuje propagaci činnosti sdružení a tvorbu prezentačních materiálů. Dokumentuje a eviduje členy sdružení. Vede účetnictví sdružení, provádí finanèčí operace na zzákladě pokynů presidenta sdružení a vyhodnocuje hospodaøří. Vyøřzuje korespondenci a komunikaci s veøřjností, se státní správou a samosprávními orgány.

  Piloti

  Zodpovídají za leteckou přípravu a bezpečné provedení letů. Informuje šéfpilota a technika o skuteènostech, jež by mohly ovlivnit průběh letù.

  Mechanici

  Provádějí technické práce na letounech dle potřeby a na základě pokynů technika nebo šéfpilota - pouze v rozsahu určeném technikem klubu.

  zpět

 • Stanovy sdružení

  zpět

 • Partneři sdružení

  středisko údržby letadel Orbisavia

  tiskárna Integraf Náchod

  rekreační středisko Kamenec v OH

  xx xx xx

  RI-Okna Heřmanův Městec

  Letecká škola Aerovia

  An-2 Veteran Club

  xx xx xx

  Czech Jet Team

  Askania, Česká Republika

  Dara Air

  xx xx xx

  zpět

 • Dokumenty ke stažení

  stanovy sdružení povolení leteckých prací fakturační údaje provozní specifikace
  registrace sdružení osvědčení o DPH

  zpět

 • Aktuality

 • Naše sdružení:

           •    provozuje historické letouny
           •    zajišuje letový provoz DROP zón letouny An-2 a SMG-92 Finist
           •    provádí výcvik a přeškolení pilotů na letounech Z-42, C-172, C-206, An-2, SMG-92 a SR-20
           •    zajišťuje ukázky čekého „Antonov Display Teamu “ na leteckých dnech a setkáních
           •    připravuje a provádí rekonstrukce veteránů z řad letadel
 • Galerie HFL

  Antonov An-2
  OK-XIG | OK-HFL | OK-VHC

  Antonov Display Team

  An-2 Meeting

  An2 Display Meeting
 • Antonov An-2 (Colt)

  zpět

 • An-2 Display Team (CZ)

  zpět

 • European An-2 meeting

  zpět

 • Přihlášení do zabezpečené zóny

  Přihlašovací jméno Heslo

 • Jste přihlášeni v zabazpečené zóně

  Zápisník pilotů

  Palubní denník

  Zápisník Pilotů Palubní denník
 • Piloti

 • Letadla

 • Kontakty


  Heritage of Flying Legends o.s.
  Mezinárodní letiště Hradec Králové, hangár č. 165
  503 41, Hradec Králové
  Česká Republika

  mobil: 420 xxx xxx
  telefon: 420 xxx xxx
  fax: 420 xxx xxx
  e-mail: info@flyinglegends.cz